Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı

KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 01.04.2011 16:12:18
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:-
Özet Bilgi:2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi:01.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi:28.04.2011
Saati:10:00
Adresi:Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar-ANKARA

GÜNDEM:


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
28.04.2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2010 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.Görev süresi sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9.Dilek, Temenni ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4304