Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 28.04.2011 15:42:55
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
:Tel:   0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:01.04.2011
Özet Bilgi:2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan KararlarGenel Kurul Toplantı Türü:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi:28.04.2011


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:


Bankamızın 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 Perşembe günü, Saat: 10:00'da, Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıdadır:

- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına,
- Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunarak müzakere edilmesine,
- 2010 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun onaylanmasına,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- Kar dağıtımının ekte verilen tablolarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesine,
- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet YAMAN, İrfan TOKGÖZ ve Özcan TENGİLİMOĞLU'nun seçilmesine,
- Görev süresi dolan Denetim Kurulu Üyeliğine Mustafa GÜNEŞ'in seçilmesine,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tabloları ekte yer almaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ekler
Kar Dağıtım Tablosu
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Tutanak
3925