Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Kurul Toplantısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Genel Kurul Toplantısı

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2013 [KLNMA] 29.03.2013 15:20:37

 

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

29.03.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuGenel Kurul Türü

Olağanüstü

Tarihi ve Saati

29.03.2013 10:00

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Bankamızın 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına,
2-Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine
3-Yönetim Kurulunca hazırlanan , Türkiye kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına,
4-Bankanın 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin denetçi olarak seçilmesine
karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır
  EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Genel Kurula ilişkin Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ile İç Yöerge ekte sunulmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ek 1 :Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eksiz
Ek 2 :Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki
Ek 3 :Hazirun Cetveli