Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma 4. Ulusal Enerji Verimliliği Konferansında
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2012 \ Kalkınma 4. Ulusal Enerji Verimliliği Konferansında

Bankamız Enerji sektöründeki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmek,   geniş yatırımcı kitlelerini Bankamız faaliyet alanları hakkında bilgilendirerek daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek ve sektördeki güncel gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için 10- 11 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul’da Sektörel  fuarcılık tarafından WOW Convention Center’da    bu yıl 4.sü düzenlenen 4. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUAR VE KONFERANSINA   katıldı.
Açılışı Enerji Bakanı Sn. Taner YILDIZ tarafından yapılan fuar ve Forumun açılış törenine, TBMM Sanayi, Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı katılmıştır. Toplam 117 firmanın katıldığı Fuar iki gün boyunca toplam 4500 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Sektörün önde gelen yöneticilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla 2 gün boyunca eş zamanlı olarak 4 farklı salonda paneller düzenlenmiştir. Genel Müdür Yardımcımız Bahattin SEKKİN ’in de katıldığı Fuar’da 11 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Finansman konulu oturumda Bankamız Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı Kıdemli Uzmanı Esin EREN “Enerji verimliliği ve Finansman” konulu bir sunum yapmıştır.
Gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Bankamız stadında iki gün süren fuar süresince yaklaşık 30 katılımcı/yatırımcı Kredi pazarlama Daire Başkanlığı, İstanbul Şube Müdürlüğü’nden Md. Yrd. Aysel Güleryüz, Kıd. Uzman Selma Demirci, Amir Soner Canatan, Memur Emine Soylu, Çağrı Duysak, Turgay Sarıçam, Kredi Değerlendirme II Daire Başkanlığı’ndan Kıd. Uzman Selim Kılıç, Teknoloji İzleme ve Araştırma Müdürlüğü’nden Müdür İbrahim Sevin Bankamız standında katılımcı/yatırımcıları bilgilendirmişlerdir.

5451