Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi
 
Ana Sayfa \ Krediler \ Kredi Ürünleri \ Dış Kaynaklı Krediler \ Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi


Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi

Amacı
:

Belediye alt yapı hizmetleri projelerinin finansmanının sağlanmasıdır.       

Kimler Yararlanabilir

Proje konusu belediyecilik alt yapı hizmetleri  olan (içme suyu temini, atık su ve atık sektörleri),nüfusun sosyo-ekonomik koşullarına ve çevreye pozitif etki sağlayan, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu, isteksiz yeniden yerleşim içermeyen ve biyo çeşitlilik üzerine negatif etkisi olmayan projelerin finansmanı doğrultusunda belediyeler  ve / veya  özel sektör yatırımcılarının projelerinin finansmanında kullanılır.

 

Kredi Limiti

Maksimum 15 Milyon Avro’dur.

 

Kredilendirme Oranı

Toplam yatırım tutarının %80’nine kadar finanse edilebilir. Ancak Alman Kalkınma Bankası kaynağından kredilendirme limiti 15 Milyon Avro’yu geçemez.


Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen vadedir.

 

 

 

 

 

3972