Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Avrupa Yatırım Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması

KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 04.07.2011 14:27:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Avrupa Yatırım Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
KOBİ yatırımları ile Çevre ve Enerji projelerinin finansmanına yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından sağlanan Hazine Müsteşarlığı garantörlüğündeki 75 milyon Avro tutarındaki kredi anlaşması Bankamız ile AYB arasında 04.07.2011 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3944