Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 27.02.2013 15:04:25

Özel Durum Açıklaması (Genel)

 

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0312 231 84 00  Faks: 0312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0312 418 30 72  Faks: 0312 418 32 05

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

 

:

 

Hayır

 

Özet Bilgi

 

:

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

 

 AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamız 2010, 2011 ve 2012 yılları için bağımsız denetim hizmetlerini, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (DELOITTE) almıştır.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından ilgili düzenlemeler uyarınca, Bankamızın 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan önümüzdeki üç yıllık hesap dönemine ait bağımsız denetime ilişkin hizmetlerin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (DELOITTE), alınmasına ve bu durumun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

3035