Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı

KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 16.04.2012 14:43:16
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncel mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi:Bankamız Olağan Genel Kurul ToplantısıYönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 09.05.2012
Saati : 10.00
Adresi:Necatibey Cad. No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARAGÜNDEM:


GÜNDEM:
1 . Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2 . Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3 . .Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2011 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 . Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5 . Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 . Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 . Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 . Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9 . T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 tarih ve 3522 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.04.2012 tarih ve 6674 sayılı yazısına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih ve 2512 sayılı izin yazısına istinaden Banka Ana Sözleşmesi'nin 5. ve 10. maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
10 . Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki borçlanma araçlarının ihracıyla ilgili düzenleme hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında tahvil, bono veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının tutarı, türü, vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11 . Dilek, Temenni ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16.04.2012 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.05.2012 Çarşamba günü saat 10:00'da, Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Bankamız Ana Sözleşmesinin değiştirilecek 5' inci ve 10' uncu maddelerinin "eski" ve "yeni" şekilleri ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Madde 5 (Eski ve Yeni Hali)
Madde 10 (Eski ve Yeni Hali)