Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız ve Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalknma Haberler 2011 \ Bankamız ve Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları

Bankamız ve Kalkınma Ajansları İşbirliği Çalışmaları

Bankamız ve Kalkınma Ajansları arasında 2010’da başlayan işbirliği çalışmaları, 2011 yılında hız kazanarak devam etmektedir. Kalkınma Bankası; bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi (girişimcilik, yenilik yaratma), bölgesel ekonomilerin kapasitelerinin artırılması ve içsel büyüme dinamiklerinin desteklenmesi amaçlarının tüm bölgeler düzeyinde yerel aktörleri olan Kalkınma Ajanslarını kurumsal kapasite eğitimleri, sektörel araştırmalar ve strateji raporları, fizibilite çalışmalarında işbirliği faaliyetleri ile desteklemektedir. Kalkınma tarafından Kalkınma Ajanslarının bu tür ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla 2011 Haziran sonuna kadar sağlanan eğitim ve hizmetler aşağıda sıralanmıştır:


Ajanslar ve Sağlanan Hizmetler

Dicle Kalkınma ajansı (DİKA)
Karacadağ Kalkınma Ajansı
  • Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi- Ankara, Aralık-2010
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
  • Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi Eğitimi- Kars, Mayıs-2011
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
  • Sektörel Performans Değerlendirmesi ve Rekabet Gücü Eğitimi- Bursa, Haziran-2011
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
  • Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi- Erzurum, Haziran-2011
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
  • Hazır Döner Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması, Yozgat, Haziran-2011