Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 09.05.2012 15:33:14
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:16.04.2012
Özet Bilgi:Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı
   
   
Genel Kurul Toplantı Türü Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:2011
Genel Kurul Tarihi:09.05.2012
 
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Bankamızın 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2012 Çarşamba günü Saat.10:00'da Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında;

-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına,

-Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine,

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunarak müzakere edilmesine,

-2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun onaylanmasına

-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı yarı ibra edilmelerine,

-Kar dağıtımının ekte verilen tablolarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesine,

-Yönetim Kurulu üyeliklerine Zeki ÇİFTÇİ, Ahmet KESİK ve Şerif ÇELENK'in seçilmesine,

-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine,

-Banka Ana Sözleşmesinin 5. Ve 10. Maddelerinin Bankacılık ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş şeklinin kabul edilmesine,

-Banka Yönetim Kuruluna Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıllık süre içinde toplam 300.000.000 TL'yı geçmeyecek şekilde borçlanma aracı ihraç etme yetkisi verilmesine,

karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve kar dağıtım tabloları ekte yer almaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekler
Kar Dağıtım Tablosu
Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli
Genel Kurul Toplantısına İlişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı