İhraç Belgeleri ve İlgili Dokümanlar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu