Kalkınma B Tipi Değişken Fonu 

Sürekli Bilgilendirme Formu

Son Güncelleme Tarihi : 18.05.2015

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz tarihi: 26.10.1993

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı

18.05.2015  Tarihi İtibariyle  

YATIRIM FELSEFESİ

Uzun vadede değişken bir portföy ile riski dağıtmayı, sermayenin reel olarak değerini korurken piyasalardaki ana trendlerden yararlanarak, başarı kriterinin üzerinde bir getiri sağlamayı hedefler. Sermaye piyasalarında uzun vadede yüksek riskle yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için idealdir

Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi >> 

İDEAL YATIRIM SÜRESİ

3 - 6 ayl

 

Fon İçtüzüğü >>

Fon İzahnamesi >>

Mali Tablolar >>

Aylık Rapor >>

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Fon Toplam Değeri

2,063,680.63

Fon Kurulu Üyeleri 

Yatırımcı Sayısı

1

Başkan : Oğuz Aşırım

Birim Pay Değeri

20.636806

           Üye : Erdinç Kutlu

Portföy Dağılımı

          Üye : Metin Yılmaz

Hisse Senetleri

%

Fon Denetçisi  

Devlet Tahvili

%

Meriç Torgal

Hazine Bonosu

%

En Az Alınabilir Pay Adeti: 5 Adet

Fon Müdürü 

Ters Repo

% 100.00

Alım-Satım Saatleri: 08:30-12:00

(Alışta T +1)

Metin Yılmaz

TOPLAM

%100.00

Alım-Satım Yerleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı 

Komisyon Oranları

Yatırım Fonu Yönetim Ücreti ve Giriş Komisyonu Oranı

Performans Tablosu

Duyuru

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

 

Ünvan  

İştirak Tutarı

İŞt. Oranı (%)

T.C. Hazine Müsteşarlığı

158,530,446.43

99.08 

Diğer Ortaklar

1,469,553.57

0.92 

TOPLAM 

160,000,000.00

100.00