Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız ile Dünya Bankası arasında Jeotermal Enerji yatırımları finansmanına yönelik Hibe ve Kredi anlaşmaları 30 Kasım 2016 tarihinde imzalandı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Bankamız ile Dünya Bankası arasında Jeotermal Enerji yatırımları finansmanına yönelik Hibe ve Kredi anlaşmaları 30 Kasım 2016 tarihinde imzalandı

Bankamız ile Dünya Bankası arasında Jeotermal Enerji yatırımları finansmanına yönelik Hibe ve Kredi anlaşmaları 30 Kasım 2016 tarihinde imzalandı


Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Dünya Bankası arasında; Jeotermal enerji yatırımlarının teşvikine yönelik Temiz Teknoloji Fonundan sağlanan 39,8 milyon ABD Doları tutarındaki hibe anlaşması ve Jeotermal enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması 30.11.2016 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu Hibe anlaşması çerçevesinde oluşturulacak Risk Paylaşım Mekanizmasının uygulayıcı kuruluşu Türkiye Kalkınma Bankası olacaktır. Bu mekanizma ile sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma maliyet risklerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında sağlanan 100 Milyon USD tutarındaki uzun vadeli kaynak ile jeotermal projeleri için; i) kapasite geliştirme/üretim sondaj aşaması ve ii) buhar toplama ve güç tesisi inşa aşamaları için finansman sağlanacaktır.