Gayrimenkul Satışı
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Gayrimenkul Satışı
Kalkınma
Kalkınma
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Bankamız mülkiyetinde bulunan ve cinsi, açık adresi, yüzölçümü, ada ve parsel numaraları, kapalı alanı, makine ve teçhizat durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen gayrimenkuller "Kapalı Zarfla Teklif Alma" usulüne göre peşin bedelle satılacaktır.

Her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarına ilişkin ödeme belgesi ile internet sayfamızda örneği yer alan teklif mektubunun doldurularak kapalı zarf içinde Emlak, İnşaat ve Ekspertiz Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen teminat tutarları Bankamız veznesine nakit olarak da yatırılabilir. Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen teklifler değerlendirilmeye alınmaktadır. Teklif vermek için gerekli olan belgelerin Emlak, İnşaat ve Ekspertiz Daire Başkanlığına teslim edilmesini müteakiben teklifler kısa süre içerisinde Bankamızca neticelendirilir ve sonuç teklif sahiplerine bildirilir. Teklifin olumsuz bulunması durumunda teminat iade edilir.

Bankamız; 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Gayrimenkul satışlarımız KDV'den muaftır.


İrtibat e-postası : ekspertiz@kalkinma.com.tr
İrtibat Tel :  +90 (312) 231 43 02
İlgililer :   Alaettin AKKOÇ
  İ. Atalay İPEK
  Onurhan YÜKSEL