Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Genel Müdürlük
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Organizasyon \ Banka Yönetimi \ Genel Müdürlük

İbrahim H. ÖZTOP  
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
   
   
Zekai IŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
2009 - Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
1986 – 2009 Uzman Yardımcısı, Uzman, Kıdemli Uzman ve Müdür Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB))
1986 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
   
   
Bahattin SEKKİN
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
2003 - Genel Müdür Yardımcısı,Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.,
1994 – 2003 Kıdemli Uzman, Müşavir ve Müdür, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB))
1993 – 1994 Üst Düzey Yönetici Özel Sektör
1981 – 1993 Uzman Yardımcısı, Uzman, Müdür, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB)),
1981 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
   
   
Adnan YALÇINCI
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
2005 - Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
1989 – 2005 Uzman Yardımcısı, Uzman, Yönetmen ve Şube Müdürü ,  Ziraat Bankası,
2000 – 2002 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
1987 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
   
   
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
2017 - Genel Müdür Yardımcısı , Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
1988 - 2017 Uzman Yardımcısı, Uzman, Kıdemli Uzman, Müdür, Daire Başkanı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
1988 - 1988 Yapı ve Kredi Bankası, Memur
1988 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
   
   
75377