Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Kurul Toplantı Çağrısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Genel Kurul Toplantı Çağrısı

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2013 [KLNMA] 08.03.2013 14:00:21

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Karar Tarihi

08.03.2013

Genel Kurul Türü

Olağanüstü

Tarihi ve Saati

29.03.2013 10:00

Adresi

Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA

Gündem

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanının teşekkülü,
2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,
5.Kapanış.
 

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır


  EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu 08.03.2013 tarihinde aldığı kararla 29.03.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

3111