Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2014 [KLNMA] 31.03.2014 17:07:32


  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır
Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

 

Karar Tarihi

31.03.2014

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2013

Tarihi ve Saati

25.04.2014 10:00

Adresi

Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Gündem

1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2013 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10.Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu 31.03.2014 tarihli toplantısında, 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2014 Cuma günü, saat 10.00 ' da Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılmasını ve yukarıdaki gündemin görüşülmesini kararlaştırmıştır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.