Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Hatalı Yazılan Ünvanın Düzeltilmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Hatalı Yazılan Ünvanın Düzeltilmesi

KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 16.03.2011 16:56:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği:Hatalı ünvan yazılması
Özet Bilgi:Hatalı Yazılan Ünvanın Düzeltilmesi

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah ÇELİK'in 14/03/2011 tarihi itibariyle istifa etmesi nedeniyle 4456 sayılı Bankamız Kuruluş Kanunu'nun 12. Maddesinin (h), Bankamız Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinin (h) bendleri gereğince boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YAMAN'ın; boşalan Genel Müdürlüğe Genel Müdür Yardımcısı Metin PEHLİVAN'ın vekalet etmesi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın 15.03.2011 tarihi Olur'u ile onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4231