Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
İvci Yatırımlara Devam Ediyor
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalknma Haberler 2011 \ İvci Yatırımlara Devam Ediyor

iVCi

İvci Yatırımlara Devam Ediyor

Danışmanlığını Avrupa Yatırım Fonu’ nun yaptığı, Türkiye’ nin ilk fonların fonu ve eş-yatırım programı olan iVCi’ nin 20 milyon Euro taahhütle desteklediği Mediterra Capital Partners I-Limited Partnership fonunun ilk kapanışı 100 milyon Euro ile 6 Mayıs 2011 tarihinde Mediterra Capital Management Limited tarafından gerçekleştirilmiştir. Fon’un son kapanış hedefine 200 milyon Euro ile 2011 yılı sonunda ulaşılması beklenmektedir.
 
Mediterra Capital Partners Fonu, 50 ila 500 milyon Euro arasında değişen tutarlarda, Türkiye’deki orta ölçekli piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yeni nesil fonlardandır. Yatırım yöntemleri arasında sermaye kontrolü içeren satın alma yatırımları ile birlikte belirli haklara sahip azınlık hissesi içeren büyüme sermayesi yatırımları yer almaktadır.

Bilindiği üzere İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (İstanbul Venture Capital Initiative-iVCi) ilk olarak 3TS Capital Partners’ın Türkiye’de TMT (teknoloji, medya ve telekomünikasyon) sektörüne yapacağı yatırımları 6 milyon Avro’luk bir eş-yatırım anlaşmasıyla destekleme kararı almıştı. iVCi Türkiye’ye yönelik ikinci yatırımını Eurasia Capital Partners (ECP) Fonuna yaptı. İlk kapanış hedefi 60,0 milyon Euro olan ve 30 Haziran 2010 tarihli kapanışta 43,5 milyon Euro büyüklüğe ulaşan Fona, iVCi 15,0 milyon Euro ile destek verdi. Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yatırım yapacak olan ECP Fonu’nun başlıca yatırımcıları arasında iVCi’den başka IFC ve Hollanda kökenli bir kalkınma finans kurumu olan FMO yer almıştı.

İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)

Istanbul Venture Capital Initiative (iVCi) ( www.ivci.com.tr ), Türkiye’nin ilk fonların fonu ve eş-yatırım programı olarak 2007’de kurulmuştur. Kurucu ortakları; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma) ve Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund "EIF")’dur. EIF aynı zamanda iVCi’nin danışmanlığını yapmaktadır. Daha sonra iVCi’nin ortakları arasına Garanti Bankası ve National Bank of Greece Grubu (NBG) dâhil olmuştur. Toplam fon taahhüdü 160,0 milyonEuro’dur.

iVCi, Avrupa Birliği’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) için uzman finansal kuruluşu ve European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası–"EIB")’in risk sermayesi kolu olan EIF’in tecrübesinden güç almaktadır.

Yatırım Stratejisi

iVCi, başlıca üç tip fona yatırım yapmayı veya eş-yatırım yapmayı amaçlamaktadır:

  • Deneyimli Fonlar: Türkiye’de, birlikte girişim sermayesi fonu yönetme deneyimine sahip olan ekipler tarafından yönetilen fonlar.
  • Yeni Fonlar: Birlikte girişim sermayesi fonu yönetme deneyimine sahip olmayan bir ekip tarafından yönetilen fonlar.
  • Kurumsal Fonlar: Deneyimli bir ekip tarafından yönetilen, ancak Türkiye’de tecrübesi olmayan fonlar veya Türkiye’de Yeni Fon yapısında olan, ancak yurtdışı deneyimi olan bir ekiple ortak faaliyetler gerçekleştiren fonlar.
Yatırım Süreci Nasıl çalışıyor?

Genel olarak fonların ve eş-yatırımların, EIF’in yatırım sürecinde şekillenmiş olan sıkı yatırım kriterlerine uyması gerekmektedir. Yatırım teklifleri, tam bir durum değerlendirmesine (due diligence) alma ve Yatırım Komitesi’ne sunma konusunda emin olana kadar farklı taramalardan oluşan aşamalı bir sürece tabi tutulmaktadır.

Yatırımlarda Aranan Nitelikler

Yatırım tekliflerinde nelere bakıldığının tek bir doğru cevabı bulunmamaktadır. Ancak, üzerinde önemle durulan konuları özetlemek gerekirse:
  1. Yatırım stratejisi: Fonun büyüklüğü nedir ve mevcut rekabet alanındaki yeri nedir? Fon hangi sektör ve aşamadaki yatırımları hedeflemektedir ve neden?
  2. Fon Yönetim Ekibin Niteliği: Özellikle yeni fonlarda, birlikte çalışma ve takip eden fonlarda başarılı olma yetisine sahip, beceri ve deneyim bakımından birbirini tamamlayan dengeli bir ekip kompozisyonuna önem verilmektedir.
  3. Deneyim: Ekibin yatırım kapasitesini anlayabilmek için önceki yatırım başarıları ve başarısızlıkları dikkatle analiz edilmektedir.
  4. Çıkarların uyumu: Bir fondaki tüm paydaşları tespit etmek ve çıkarlarının uyum içinde olmasını sağlamak önem verilen bir konudur. Dolayısıyla, yatırım tekliflerindeki yapılar dikkatle incelenir ve gerekirse sorgulanır.

Eş-yatırımlar açısından, belli bir işlemde önemli derecede deneyime sahip, nitelikli ve güvenilir bir ortak olması aranmaktadır.

Ne Sunuluyor?

iVCi ilk Türk kurumsal yatırımcı kuşağını Avrupa çapında geniş bir yatırımcı ve fon ağına sahip deneyimli bir uluslararası danışman ile bir araya getirmektedir. iVCi’nin yapısı da Türk girişim sermayesi ve sanayicileri arasında bir ağ oluşturmaya olanak vermektedir. Maddi katkı açısından ise, iVCi kendi fon büyüklüğünün yıllık %20’sine kadar bir tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak olan girişim sermayesi fonlarına taahhüt edebilmektedir.