Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
JBIC ile İmzalanan Kredi Anlaşması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ JBIC ile İmzalanan Kredi Anlaşması

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 26.03.2013 13:20:08

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0 312 418 30 72  Faks: 0 312 418 32 05

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

 

:

 

Hayır

 

Özet Bilgi

 

:

 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile İmzalanan Kredi Anlaşması

 

 

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

 Ülkemizdeki Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği projelerinin finansmanına yönelik olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  arasında  uzun vadeli 100 milyon USD tutarındaki kredi anlaşması 26.03.2013 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.