Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma Edirne'de
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2009 \ Kalkınma Edirne'de

Türkiye Kalkınma Bankası, Edirneli Yatırımcılarla Buluştu

Türkiye Kalkınma Bankası, Edirne ve Sanayi Odasının davetiyle Edirneli yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yalçıncı, kredi imkânları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yalçıncı, Türkiye Kalkınma Bankası Kredi Pazarlama Müdürü Hasan Üsküplü ve Türkiye Kalkınma Bankası Kıdemli Amir Ali Saka, ETSO Konferans Salonu’ndan Edirneli yatırımcılar ile buluştu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alamut, bölgede öncelikli olarak doldurulması gereken iki ana boşluktan bahsederek, “Bunlardan ilki ilimizin sınaî olarak kalkınması için gerekli olan kaynak, ikincisi ise turizm potansiyelimizi karşılayacak bir altyapının oluşturulması için ihtiyaç duyduğumuz kaynaktır. Bu noktada sınaî olarak kalkınmadan bahsederken, ilimize turist çeken mevcut doğal güzellikleri zedelemeyecek, temiz bir sanayi dilediğimizin de özellikle altını çiziyorum. Bu noktada bugün burada düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısını çok önemsiyorum.

Türkiye Kalkınma Bankası ile temaslarımız 2000 yılından beri somut bir şekilde süregelmektedir. İlgili tarihte odamızda bir Teşebbüsü Destekleme Merkezi kurulması noktasında imzaladığımız protokol ve başlattığımız işbirliği, bugün burada da gördüğümüz üzere verimli bir şekilde devam edecektir” dedi.

Ülke Kalkınmasına Katkıda Bulunmak Öncelikli Hedefimiz

Kalkınma Bankası’nın Anonim Şirket statüsündeki teşebbüslere kararlılık ve verimlilik anlayışıyla kredi verdiğini bildiren Yalçıncı, kredi verme koşulları arasında katma değer yaratan ve rantabl projeleri değerlendirdiklerini, verimlilik esaslarına dikkat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Bize sunulan projeyi teknik, mali ve ekonomik yönden inceliyoruz, bankamızca belirlenen ve kalkınma programlarında yer alan verimlilik kriterlerine uygun ise bu yatırımı mevzuatımız çerçevesinde finanse ediyoruz” dedi. Ayrıca son dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımlarına da büyük önem verdiklerini belirten Genel Müdür yardımcısı Yalçıncı, bu çerçevede enerji yatırımlarının tüm taraflar açısından karlı, verimli ve çevreci yatırımlar olduğunu vurguladı. Bu yatırımlar sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ile dünyamız için olumlu katkılar sağlandığı gibi, ülke bütçesi açısından da enerji ithalatının önüne geçilerek döviz çıkışının önlendiğini, yatırımcı açısından da kendisini kısa sürede amorti eden yatırımlar olduğu için rantabl olduğunu belirtti. Kalkınma bankasının   imkanlarını Edirneli yatırımcılara sunmaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Bankanın 1975 yılında kurulduğunu anlatan Türkiye Kalkınma Bankası Kredi Pazarlama Müdürü Hasan Üsküplü ise,”Anonim şirket statüsündeki teşebbüslerin yatırımlarını yurtiçi-yurtdışı kaynaklarla destekleyerek, öncü/örnek işletmelere iştirak ederek, girişimcilere teknik yardım desteği sağlayarak, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunarak, istihdam gelir ve refah düzeyinin artmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kalkınmanın ve sürdürebilir büyümenin öncüsü olmak istediklerini anlatan Üsküplü,”Yatırımları bölgesel, sektörel ve teknolojik olarak destekleyen, etkin ve hızlı şekilde finanse eden, girişimcileri teknik yardımda dahil olmak üzere güç ve cesaret vererek destekleyen bir kalkınma ve yatırım bankasıyız” dedi.