Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma ile Kardemir Arasında 41 Milyon Usd Tutarında Enerji Verimliliğine Yönelik Kredi Anlaşması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2009 \ Kalkınma ile Kardemir Arasında 41 Milyon Usd Tutarında Enerji Verimliliğine Yönelik Kredi Anlaşması

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (Kalkınma) İle Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) Arasında 41 Milyon Usd Tutarında Enerji Verimliliğine Yönelik Kredi Anlaşması İmzalandı.

İmza töreninde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Çelik aşağıdaki konuşmayı yaptı.

“Bilindiği üzere özel sektör yatırımlarını desteklemek üzere faaliyet gösteren kamu sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası olan Kalkınma son dönemde kredilendirme çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Bankamız tarihin en ciddi küresel krizlerinden birisinin yaşandığı 2008 ve 2009 yıllarının her birini yaklaşık %50 kredi büyümesi ile tamamlayarak özellikle kötü günlerde yatırımcıların yanında olmuştur. Kredi büyümesi yoluyla yeni müşterilerin ihtiyacı olan finansmanın sağlanmasının yanında bankamız, kriz döneminde mevcut müşterilerini de korumuştur. Bu bağlamda kredi geri çağrılması veya müşterilere uygulanan faizlerin aşırı yükseltilmesi gibi müşteri mağduriyetine yol açabilecek uygulamalardan kaçınılmıştır.

Bankamız 2008 ve 2009 yıllarındaki büyümesini toptan ve perakende olmak üzere iki kanaldan gerçekleştirmiştir. Bankamız bu dönem içinde küçük ölçekli firmalara ulaşabilmek amacıyla toptan bankacılık uygulamaları çerçevesinde yaygın şube ağı bulunan bankaların dağıtım kanallarından yararlanmak suretiyle mevcut yapılanmasıyla ulaşamayacağı sayıda küçük Kobi’lere yatırım ve işletme kredisi desteği sağlamıştır. Bu firmalara toplam 20 milyon TL ve 20 Milyon Euro tutarında kredi kullandırılarak tahmini olarak 2000 ek istihdam sağlanmıştır. Bankamız, toptan bankacılık faaliyetlerini 2010 yılında daha da artırarak 300 milyon TL yeni kredi kullandırmayı planlamaktadır.

Firmaların direkt olarak Bankamız tarafından kredilendirilmesi olarak tanımladığımız perakende tarafında ise başı,  hidro elektrik, rüzgâr, jeotermal, çöp gazı gibi alanlardan elektrik elde edilmesinin finansmanını içeren yenilenebilir enerji sektörü çekmektedir. Dışa bağımlı olmayan, güvenilir ve kesintisiz enerji arzını sağlayacak yatırımlar Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için önem taşımaktadır. Kalkınma hedefleri ile uyumlu ve güvenli bir yatırım olması nedeniyle enerji sektöründe yapılan yatırımların desteklenmesine Bankamızca bilinçli olarak ağırlık verilmiştir. 2009 yılı başından bugüne kadar 1,877 milyar Türk Lirası kredi talebi alınmış olup, bu tutarın 1,156 Milyar Türk Liralık kısmı enerji yatırımlarını kapsamaktadır. Talepler enerji konusunda uzman proje ekiplerimiz tarafından ivedilikle değerlendirilerek uluslar arası kuruluşlardan sağlanan 770 milyon TL kredi yatırımlara tahsis edilmiştir. Proje ekiplerimiz, değerlendirme aşaması sonrasında yatırımlara teknik danışmanlık hizmeti vermeye devam ederek müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Hizmet kalitesine önem vermemiz ve uygun fiyatla sektörde yer almamız daha fazla sayıda yeni yatırımcının Bankamızı tercih etmesini sağladığı gibi son dönemde bankamızla iş yapan mevcut müşterilerin yeni projelerini de bankamız aracılığı ile kredilendiriyor olması müşteri memnuniyetinin sağlanmasındaki ulaştığımız düzeyi göstermektedir.

Bankamızca bugüne kadar enerji yatırımlarına 810 milyon TL kredi tahsis edilmiş olup 470 milyon TL sı sözleşmeye bağlanmıştır. 217 milyon TL lık kısmı 2009 yılı içinde olmak üzere toplam 277 milyon TL firmalara ödenmiştir. Bu alanda 60’tan fazla yenilenebilir enerji projesi değerlendirilmiş olup, toplam 535 MW gücünde 36 adet proje kredilendirilmiştir. 200 MW gücünde 10 adet tesis (8 HES, 1 jeotermal, 1 landfill) üretime geçmiştir. 2010 yılı sonuna kadar 335 MW gücünde 26 adet tesisin (23 HES, 1 RES, 1 jeotermal, 1 enerji verimliliği) üretime geçmesi planlanmaktadır. Toplam 170 MW gücünde 11 adet proje ise değerlendirilme aşamasındadır.

Enerji yatırımlarına desteğini artırarak sürdürme kararlılığı içinde çalışmalarına devam eden Bankamız, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile Aralık ayı içerisinde 150 milyon EURO tutarında yeni kaynak için sözleşme imzalamıştır. Uluslar arası finans kuruluşlarıyla yeni kaynaklar bulunması konusunda görüşmelerini sürdüren Bankamız 2010 yılı içerisinde de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında bu kuruluşların süren ilgiyle paralel yeni kaynakları devreye sokacaktır.

Bugünkü kredi konumuza değinecek olursak; bu yatırımla Kardemir Karabük Demir Çelik A.Ş., üretim sırasında açığa çıkan ve yakmak suretiyle bertaraf edip atmosfere bıraktığı baca gazlarının enerjisinden faydalanarak 50 MW kurulu güce sahip bir santral kurmayı ve tesiste kullanılan elektriği kendi bünyesinde üretmeyi planlamaktadır. Şirket bu yatırımla mevcut elektrik giderlerinde %70 oranında bir azalma gerçekleştirerek önemli miktarda enerji verimliliği sağlamayı hedeflemektedir. 50 MW’lık güce sahip bir enerji santrali yaklaşık 250.000 evin aydınlanması için gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip 50 kişiye istihdam sağlayacak olan projeye 41 milyon USD kredi tahsis edilmiş olup, iki yıl içinde kullanılması beklenmektedir.

Bankamızın yenilenebilir enerji alanında kullandırdığı krediler karbon salınımını engellemesi açısından aynı zamanda son derece çevre dostu yatırımlardır. Kredi konusu yatırımla üretilecek 438.000.000 kws/yıl enerji ile de yılda yaklaşık 300.000 ton Karbondioksit salınımı engellenmiş olacaktır.

Kardemir A.Ş. bünyesinde halen 4173 kişi istihdam edilmekte olduğu dikkate alındığında kredi konusu yatırımın Karabük için taşıdığı önem de görülebilecektir. Üretim ve hammadde giderlerinin arttığı, kâr marjlarının daraldığı, kalite ve fiyatın öne çıktığı günümüzde, uluslar arası pazarda rekabet edebilecek ürün ve hizmetlerin üretilebilmesi önem kazanmıştır.Kardemir A.Ş.’nin bu yatırımının, giderlerini azaltmayı ve verimliliğini artırmayı zaruri gören yatırımcılarımıza ilham kaynağı olması dileğiyle, hayırlı olmasını dilerim. “

Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.