Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma Salihli'de
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2009 \ Kalkınma Salihli'de

Türkiye Kalkınma Bankası Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Bilgilendirme Toplantısı

Salihli Sanayi ve Ticaret Odası’nın değerli Başkanı, çok değerli Salihli sanayici, işadamları ve tüm katılımcılar,

Sözlerime bugün burada sizlerle bir araya gelme ve Bankamızı tanıtma fırsatı verdiği için Salihli Sanayi ve Ticaret Odasına teşekkür ederek ve bankam adına saygılar sunarak başlamak istiyorum. Öncelikle bu topraklardan yetişmiş bir kardeşiniz olarak aranızda olmaktan çok mutluyum. Bugün buradaki programımızda bankamızı sizlere tanıtarak yatırımcılara ne tür imkanlar sağladığı, diğer bankalardan farklılıklarının neler olduğu, yatırımcıların bizlerle beraber yola çıkmaları halinde ne tür avantajlara sahip olacaklarını anlatacak, bunun yanında Salihli nin gündemini de yakalamaya çalışacağız.

Öncelikle benim göreve geldiğim 3.5 sene içerisinde Kalkınma’da hummalı bir şekilde değişim dönüşüm çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu bunların somut sonuçlarını almaya başladığımızı yapılan yeniden yapılandırma çalışmalarının iş yapış biçimimizde yol açtığı değişikliklerin Banka’nın rakamlarında da görülmeye başlandığını belirtmek istiyorum. Evet biz kredileri eskiye göre çok daha hızlı değerlendiriyoruz, uygun özkaynak ve kredi dengesininin kurulabildiği hem yatırımcı için karlı, hem de bankamız için riski yönetebileceğimizi gördüğümüz yatırımları hızla ve yatırımcıya en uygun komisyon ve faiz oranlarıyla destekliyoruz. Özetle hem fiyatta, hem vadede hem de hizmette iddialıyız. Bankamız bu anlattığım sürecin sonunda birinci sınıf müşterilere hitap edebilir hale gelmiştir.

Değerli Salihli’liler KALKINMA logosu ile finans sektörüne yeni bir marka kazandırma çalışmalarımız paralelinde planladığınız yatırımlarınızı bankamızla beraber yürütmenizin sizlerin menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Bir Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak çalışmalarını sürdüren Türkiye Kalkınma Bankası, yatırımcılara finansman desteğini özkaynak veya yurt dışındaki finansman kuruluşlarından temin ettiği kaynaklar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu arada uluslararası bankalar arası kredilerin son bir yılda 5 trilyon USD azaldığı, dünyanın yaşadığı en şiddetli finansal krizlerden birisini atlatmak üzere olduğumuz bir ortamda Bankamızın Hazine Müsteşarlığının da desteği ile yurtdışından düşük maliyetlerle oldukca uzun vadelerle krediler temin etmeye ve bunları yatırımcılara kullandırmaya devam edebildiğini belirtmek istiyorum.

Bu çerçevede yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile KOBİ’lerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AYB tarafından kullandırılacak olan toplam 400 milyon Euro tutarındaki kredinin kullandırımında Bankamız aracı bankalardan biri olup kredi anlaşması imzalanarak kullanıma hazır hale gelmiştir.

Yine kaynak temini çalışmaları çerçevesinde, İmalat Sanayinde yatırım yapan KOBİ’lerin finansmanı amacıyla İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile 40 milyon USD limitli yeni bir kredi için görüşmeler tamamlanmış olup, kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu krediyle Bankamız ülkemizde reel sektör yatırımcıları için İKB’den kredi sağlayan ilk banka olmuştur. Kredi tamamen bankamız insiyatifiyle herhangi bir hazine garantisi de istenmeden bankamıza verilmiş ve yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Yatırımcı için avantajlı yönü sabit maliyetli, ödemesiz dönemli ve uzun vadeli olmasıdır.

Yine Dünya Bankası Kaynaklarından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 150 milyon USD ve Temiz Teknoloji Fonunda (CTF) 30 milyon USD kredi teminine ilişkin müzakereler tamamlanmış ve anlaşmaları imzalanarak kredi yatırımcıların kullanımına sunulmuştur.

Bankamızın son dönemde desteklemeye devam ettiği başlıca sektörler ise sanayi, turizm ve enerji sektörleridir.  Yatırımcıların yatırım ve işletme dönemlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Bankamız, Yenilenebilir Enerji kapsamında Hes, Res, güneş, jeotermal,  biokütle, tesisleri ile enerji verimliliğini arttırıcı, sanayi kirliliğini azaltıcı projelerin finansmanına ağırlık vermiş olup, bugüne kadar enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gazına dayalı elektrik üretimi yapan projeleri finanse eden ilk  Kamu Bankası olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Enerji sektörünün kredilendirilmesine bilinçli bir şekilde ağırlık veren bankamızca bugüne kadar enerji kredileri ile ilgili olarak 1,3 milyar TL kredi talebi alınmıştır. Bu talebin önemli bir bölümü hidroelektrik santral, kalanı ise rüzgar, jeotermal ve biyoenerji projeleri içindir.  Görülebileceği gibi yenilebilir enerji yatırımlarının her alanında bankamız aktiftir. Taleplerin tümü yenilenebilir enerji konusunda uzman proje ekiplerimiz tarafından ivedilikle değerlendirilmiş ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam 520 Milyon TL tutarında kredi bu projelere tahsis edilmiştir. Bugüne kadar kredilendirilen proje sayısı 31, bu projelerin toplam güç miktarı da 420 megawatt olmuştur. Burada belirtmek istediğimiz diğer husus da uluslar arası kuruluşlardan temin ettiğimiz kaynakları mümkün olan en uygun komisyon oranları ile ve yatırımcılarımızın yükünü azaltacak şekilde sunduğumuzdur.

Bölgemizde jeotermal su kaynaklarının zenginliği hepimizin malumu. Bu açıdan yöremiz için bu kaynaklara dayalı olarak geliştirilen enerji, seracılık, topraksız tarım gibi yatırımlarının öneminin ne kadar vurgulansa azdır diye düşünüyorum. Bu vesileyle belki “su akar Türk bakar” sözünü, “su akar Türk yapar” olarak hep beraber değiştirme imkanı doğar. Yine jeotermal kaynaklarla ve yöremizin güzellikleriyle bağlantılı olarak geliştirilebilecek turizm projeleri konusunda da bankamızın uzman olduğunu belirtmek isterim. Bu konuda da he kredi hem de fizibilite anlamında her türlü desteğim yatırımcılar için avantajlı olacağını düşünüyorum.

Tekrar vurgulamak gerekirse yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklarla ödemesiz dönemli, uygun faizli ve uzun vadeli olarak enerji, turizm ve imalat sanayi yatırımlarını finanse eden Bankamız, kaynağına ve Bankaca yapılacak değerlendirme sonucuna bağlı olarak toplam yatırımın %50’sinden - %75 ‘ine kadar uzun vadeli finansman sağlamaya devam edecektir.

Salihli’deki yatırımcıların da projeleri ve hedefleriyle daha aktif olarak, uluslar arası düzeyde olduğunu değerlendirdiğimiz rekabet ortamında bir adım önde olabilmesi için Bankamızın yukarıda anlattığımız avantajlı kaynaklarından yararlanacağını düşünüyoruz. Son söz olarak kredilerimizin avantajı yanında Bankamızda bürokrasiyi azaltma yönünde her türlü önlemi aldığımızı ve bunun garantisinin bizzat ben olduğumu belirterek sözlerime son veriyorum.

Saygı ve teşekkürlerimle iyi günler diliyorum.Abdullah ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür