Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Türkiye Kalkınma Bankası 100 Milyon USD Uzun Vadeli Kredi Aldı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2013 \ Türkiye Kalkınma Bankası 100 Milyon USD Uzun Vadeli Kredi Aldı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 100 MİLYON USD UZUN VADELİ KREDİ ALDI

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında; 26 Mart 2013 tarihinde, Ülkemizdeki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağlamak üzere bir kredi anlaşması imzalanmıştır.


JBIC GREEN programı kapsamında T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlanan ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)’ın da fon sağlayıcı olduğu 100 Milyon USD tutarındaki kredi anlaşmasının imza töreni Ankara’da yapılmıştır.


İmza töreninde konuşan Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, “2012 yılı sonu itibariyle TKB tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla ilgili 140 adet projenin değerlendirildiğini, kurulu kapasitesi 1.387 MW olan 94 adet projeye 3.1 Milyar TL karşılığı kredi tahsisi yapıldığını ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine TKB’nin verdiği önemin sürdüğünü, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her adımın değerli olduğunu, bu tür finansman işlemlerinin kalkınma bankacılığının faaliyet alanları arasında yer bulduğunu” ifade etmiştir.

Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan yaptığı açıklamada “son yıllarda sağlanan yaklaşık 1,5 Milyar USD dış kaynağın bu yıl içinde sağlanacak yeni kaynaklarla beraber 2013 sonunda yaklaşık 2 Milyar USD tutara ulaşacağını, bankanın tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı isabetli projeleri finanse etmeye özen gösterdiğini, megavat başına yatırım maliyetlerinde yaşanan düşüş ve yeni düzenlemeler sayesinde önümüzdeki dönemde güneş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde bir miktar artış beklediklerini” belirtmiştir.


Türkiye Kalkınma Bankası, uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürdüğü başarılı işbirliği kapsamında JBIC ‘den sağladığı bu uzun vadeli kaynak ile çevre ve topluma olumsuz etkileri sınırlı, iklim değişikliğini önleme ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını uygun geri ödeme koşulları ile finanse edecektir.