Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 24.05.2010 16:57:08
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 418 84 87
Faks: 0 312 418 22 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:07.05.2010
Özet Bilgi:Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL):5115800
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL):0,03197
Net (TL):0,02718
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi:31.05.2010

EK AÇIKLAMALAR:
24.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekler
Kar Dağıtım Tablosu 2009
Kar Payı Oranı

3176