Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kredi Derecelendirme Notu
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Kredi Derecelendirme Notu

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 23.12.2011 13:48:59
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Kredi Derecelendirme Notu

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 22 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin BB artı olan uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB artı olarak teyit ettiğini açıkladı. TKB'nin uzun vadeli yerel para (TL) cinsinden kredi notu BB artı, uzun vadeli ulusal kredi notu AA artı (tur), bireysel kredi notu D, destek notu 3, kısa vadeli yabancı ve yerel para (TL) cinsinden kredi notu da B olarak teyit edilirken, görünüm "durağan" olarak belirtildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4013