Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 29.12.2011 14:44:32
Maddi Duran Varlık Satımı

Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:16.09.2011
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satışı
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:Soğukçermikköyü - Merkez - Erzurum 240 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:13/09/2011 tarih ve 2011-17-09/210 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Müdürlük Makamın 28/12/2011 tarih ve KLN.0.32/2011-I-3438304 sayılı oluru gereği.
Toplam Satış Bedeli:4.600,00 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):0,00288
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,00018
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):0,01
Satış Koşulları:Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:Yaklaşık 15 Ocak 2012
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:3.427,55 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-
Karşı Taraf:Mithat Koray BALTA
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:İhale Eden/İhaleye Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:4.500,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Gerçekleştirilmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.