Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi duran varlık satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi duran varlık satışı

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 28.12.2012 17:18:26

Maddi Duran Varlık Satımı


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

 

:

 

İki Katlı Fıstık Kırma Fabrikası

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

 

:

 

Merkez - OSMANİYE 3.380,00 m2

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

28.12.2012

 

Toplam Satış Bedeli

 

:

 

1.000.000,00 TL.

 

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

 

:

 

0,62500

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

 

:

 

0,03772

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

 

:

 

2,17

 

Satış Koşulları

 

:

 

Vadeli

 

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

 

:

 

Yaklaşık 30 Haziran 2013

 

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

 

:

 

Gayrimankulü Nakte Dönüştürmek

 

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

 

:

 

607.662,63 TL

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

 

:

 

Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak

 

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

 -

 

Karşı Taraf

 

:

 

Bedi Özel Eğitim Öğretim Spor ve Sağlık Hiz. İnş. Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti

 

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

 

:

 

İhale Eden/İhaleye teklif Veren

 

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

 

:

 

Emsal Karşılaştırma Yöntemi

 

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

 

:

 

Düzenlenmiştir.

 

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

 

:

 

 -

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

 

:

 

980.000,00 TL

 

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

:

 

Gerçekleştirilmiştir.

 


EK AÇIKLAMALAR:

 T.C. Başbakanlığın 15/06/2012 tarih ve 2012/15 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde, izin alındıktan sonra satış işlemi gerçekleştirilecektir.
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.