Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 03.03.2014 10:28:59

 


 Maddi Duran Varlık Satımı

  

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

Telefon ve Faks Numarası

:

Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25

E-posta adresi

:
haberlesme@kalkinma.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:
Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:
Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:
Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:
01.07.2013
Özet Bilgi
:

Maddi Duran Varlık Satışı


  

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

:

Kocaeli-Darıca İlçesi - 7 no.lu Daire

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

:

Bayramoğlu mah. Bülbül Sk. No.13 - 93 m2

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:
28.02.2014

Toplam Satış Bedeli

:

95.000,00 TL.

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

:
0,059375

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:
0,00267

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

:
0,14

Satış Koşulları

:
Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

Yaklaşık 15.Mart.2014

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

:

Gayrimankulü Nakte Dönüştürmek

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

:

16.078,23 TL.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

:

Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:
-

Karşı Taraf

:
Metin İNAN

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

:

İhale Eden/İhaleye teklif Veren

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

EmsalKarşılaştırma Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:
Düzenlenmiştir

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:
-

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

:

95.000,00 TL.

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:
Gerçekleştirilmiştir
 

 EK AÇIKLAMALAR:

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.