Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi duran varlık satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi duran varlık satışı

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 15.01.2013 16:54:53

Maddi Duran Varlık Satımı

 

 

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0 312 418 30 72  Faks: 0 312 418 32 05

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

 

:

 

Hayır

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

 

:

 

Hayır

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

 

:

 

Hayır

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

 

:

 

16.09.2011

 

Özet Bilgi

 

:

 

Maddi Duran Varlık Satışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

 

:

 

Depolu Dükkan.

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

 

:

 

171 m2.

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

 13/09/2011 tarih ve 2011-17-09/210 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Müdürlük Makamı'nın 15/01/2013 tarih ve KLN.0.32/2013-I-824 sayılı oluru gereği.

 

Toplam Satış Bedeli

 

:

 

96.000,00 TL.

 

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

 

:

 

0,06000

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

 

:

 

0,00362

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

 

:

 

0,21

 

Satış Koşulları

 

:

 

Peşin.

 

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

 

:

 

Yaklaşık 15 Şubat 2013.

 

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

 

:

 

Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek.

 

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

 

:

 

31.760,00 TL.

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

 

:

 

Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak.

 

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

-

 

Karşı Taraf

 

:

 

Bahriye YALÇIN

 

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

 

:

 

İhale Eden/İhaleye teklif Veren

 

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

 

:

 

Emsal Karşılaştırma Yöntemi.

 

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

 

:

 

Düzenlenmiştir.

 

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

 

:

 

-

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

 

:

 

95.000,00 TL.

 

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

:

 

Gerçekleştirilmiştir.

 

 

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

3426