Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 13.04.2011 12:01:43
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: Tel:   0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi :  
Özet Bilgi : Maddi Duran Varlık SatışıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Tuğla Fabrikası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : 14.588 M2 Erzurum Oltu İlçesi
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12/04/2011
Toplam Satış Bedeli : 1.383.652,00 TL.
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0,86478
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,08662
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 3,07
Satış Koşulları : 30.000,00 TL. peşin, Bakiye 6 yılda eşit taksitte
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Taksitlerin bitiminde
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 712.583,25 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Tuncer KARA
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Alım İçin Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa değeri yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 916.222,00 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Gerçekleştirilmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz .
4356