Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 30.03.2011 09:59:35
Maddi Duran Varlık Satımı


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:-
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satışı
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Besi Çiftliği ve Entegre Tesisi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:96000 M2 Diyarbakır Sur İlçesi
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:29/03/2011
Toplam Satış Bedeli:1.350.000,00
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):0,84375
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,08452
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):3,00
Satış Koşulları:300.000,00 TL. peşin, Bakiye 5 yılda eşit taksitte
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:Taksitlerin bitiminde
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:1.144.951,21
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-
Karşı Taraf:Murat OTURAK
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:Alım İçin Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Piyasa Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:1.050.000,00 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Gerçekleştirilmiştir.
:
Ek Açıklamalar :
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4474