Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 30.04.2012 17:48:00
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
:Tel:   0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:16.09.2011
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satışı


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:2 Parselden Oluşan Tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:Çelikköyü - Gölbaşı - ADIYAMAN 58.600 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:30/04/2012-08-04/081 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca
Toplam Satış Bedeli:148.617,00. TL.
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):0,09289
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,00532
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):0,31
Satış Koşulları:45 Günlük Vade
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:Yaklaşık 30 Haziran 2012
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:110.258,78
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-
Karşı Taraf:İbrahim ÖZCAN
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:İhale Eden /İhaleye Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile Maliyet Hesabı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:146.500,00 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Gerçekleştirilmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.