Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Nakit Kar Payı Dağıtımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Nakit Kar Payı Dağıtımı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 28.04.2011 16:43:11
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: Tel:   0 312 418 43 08
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 12.04.2011
Özet Bilgi : Nakit Kar Payı DağıtımıNakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 4224200
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL) : 0,026400
Net (TL) : 0,022440
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2011

EK AÇIKLAMALAR:
28.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Ekler

Kar Dağıtım Tablosu
4530