Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 26.01.2011 11:12:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır
Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklama

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamızın henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4227