Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Özel Durum Açıklamaları Duyuruları
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları

Varlık Finansmanı Fonları İçtüzük Tadilleri


Şirket Genel Bilgi Formu


Yetki Belgesi Alınması


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Banka Esas Sözleşmesinin Son Hali


Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor


Esas Sözleşmesinin Son Şekli


Yatırımcı İlişkileri Biriminin Adının Değişmesi


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Komite Güncelleme


Kredi Derecelendirme


Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescil Edilmesi


Yetki Belgesi Alınması


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Kredi Derecelendirme


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Şirket Genel Bilgi Formu


Banka Merkezinin Taşınması


Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi


Esas Sözleşme Tadili İle İlgili Olarak SPK Ve BDDK' ya Başvuruda Bulunulması


Şirket Genel Bilgi Formu


27.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK ve BDDK Tarafından Onaylanması


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Benzeri Kredi Sağlanması


Personel Sayısındaki Değişim


Sermaye Benzeri Kredi Sağlanması


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


2018 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname-4


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname-3


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname-2


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname-1


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Şirket Genel Bilgi Formu


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İhracı


Tertip İhraç Belgesi


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu İhraç Belgesi


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Derecelendirilmesi


Şirket Genel Bilgi Formu


2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu


2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonunun Kuruluşunun SPK Tarafından Onaylanması


Şirket Genel Bilgi Formu


Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Genel Kurul İç Yönergesi


Bankamız Esas Sözleşmesinin Son Şekli


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası İle Yapılan Kredi Anlaşması


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgesi


Yönetim Kurulu Başkanı , Başkan Vekili ve Genel Müdür' ün Belirlenmesi


Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi


Şirket Genel Bilgi Formu


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu VDMK İhracı


Esas Sözleşme Tadillerinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nca Onaylanması


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu İhraç Belgesi


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Tertip İhraç Belgesi


Esas Sözleşme Değişikliklerinin BDDK ve SPK Tarafından Onaylanması


Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.''Kredi Derecelendirme Not Bildirimi.''


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu'nun 'ihraç edeceği VDMK derecelendirmesi not bildirimi'


TKYB Varlık Finansmanı Fonu’ nun Kuruluşunun SPK Tarafından Onaylanması


Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin SPK ve BDDK Başvuruları


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


TKYB Varlık Finansmanı Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


7147 Sayılı Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un Yürürlüğe Girmesi


Banka'nın Unvanının Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Olarak Değiştirilmesi


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Esas Sözleşmenin Son Şekli


Genel Kurul Kararlarının Tescili


Şirket Genel Bilgi Formu


Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi


Maddi Duran Varlık Satışı İle İlgili Süreç


Şirket Genel Bilgi Formu


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Atama


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Güncellenmesi


2017 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Kredi Derecelendirme Notu


Maddi Duran Varlık Satışı


Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ile Yapılan Kredi Anlaşması


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Şirket Genel Bilgi Formu


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi


Esas Sözleşme Değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Onaylanması


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Esas Sözleşme Değişikliğinin BDDK Tarafından Onaylanması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu


Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması


Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK ve BDDK Başvuruları


2017 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Maddi Duran Varlık Satışı İle İlgili Süreç


Bankamız Kar Dağıtım Politikası


2017 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu


TKB 2017 Yılı Faaliyet Raporu


Maddi Duran Varlık Satışı İle İlgili Süreç


Maddi Duran Varlık Satışı İle İlgili Süreç


Şirket Genel Bilgi Formu


Yatırımcı İlişkileri Bölümü İsim Değişikliği


Kaynak Transfer Anlaşması


Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Maddi duran varlık satış ve kiralama yetkisi verilmesi


Yurtdışı Kaynak Temini


Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


Kredi Derecelendirme Notu


Şirket Genel Bilgi Formu


Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesine İİlişkin Bakanlar Kurulu Kararı


TKB Sermaye Artırımı Fon Kullanımına İlişkin İkinci Rapor


Şirket Genel Bilgi Formu


Kurumsal Yönetim Komitesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Şirket Genel Bilgi Formu


Yönetim Kurulu Üyeleri


Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi


Bankamız Esas Sözleşmesinin Son Şekli


Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili


2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Şirket Genel Bilgi Formu


Kar Payı Dağıtımı


Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına ilişkin Rapor


2016 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Esas Sözleşme Değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Onaylanması


Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu


Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğinin BDDK Tarafından Onaylanması


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması


2016 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin BDDK ve SPK Başvuruları


Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Şirket Genel Bilgi Formu


Avrupa Yatırım Bankası İle Yapılan Kredi Anlaşması


Bankamız Esas Sözleşmesinin Son Şekli


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili


Esas Sözleşme Değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onayına Sunulması


Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Notu


Şirket Genel Bilgi Formu


Boş Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama Yapılması


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu


Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Vekalet Edilmesi


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi


Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve EsaslarHakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması


Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Satışının Tamamlanması


Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


Denetim Komitesi Üyesi Seçimi


Yönetim Kurulu Üyeleri


Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Satışı


Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Paylar


Dünya Bankası İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri


Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İzahname


Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Sonucu


Banka’ ya Cazibe Merkezleri Programı'nın Yürütülmesi Görevinin Verilmesi


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Taslak İzahname


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Şekli


Kredi Derecelendirmesi


Şirket Genel Bilgi Formu


Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


Özel Durum Açıklaması (Genel)


Şirket Genel Bilgi Formu


Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi


Genel Müdür Yardımcısının Görevinin Sonlandırılması


Kredi Derecelendirmesi


Yönetim Kurulu Komiteleri


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu


Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Esas Sözleşme


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Denetim Komitesi Üyelerine İlişkin Açıklama


Yönetim Kurulu Komiteleri


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Esas Sözleşme


Genel Kurul Kararlarının Tescili


Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel ve Yönetim Kurulu Üyeleri


2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Bankamız Esas Sözleşme Değişiklikleri İle İlgili Onayların Alınması


Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu


Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bankamız Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


ŞGBF - Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler


ŞGBF- Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar -Piyasalar


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF - Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


Boş Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama Yapılması


Borsa Dışı Alım-Satım Aracılığı Yetki Belgesinin İptali


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Sermaye Piyasası Kurulundan Sınırlı Saklama Hizmeti Ve Portföy Aracılığı Faaliyeti İçin İzin Alınması


Denetim Komitesi Üyesinin ve Ücretlendirme Komitesi Başkanının Seçilmesi


ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Yönetim Kurulu Üyesinin Vefatı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası


ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesinin İptali


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Düzeltme


Yönetim Kurulu Komitelerinin Seçimi


Genel Kurul Kararları Tescili


2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Maddi Duran Varlık Satışı


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Japon İşbirliği Bankası (JBIC) ile Kredi Anlaşmasının İmzalanması


ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler


Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel, Yatırımcı İlişkileri Bölümü


ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel


ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri


Genel Müdür Yardımcısı Metin Pehlivan'ın istifası


Avrupa Yatırım Bankası İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler


ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar


Kredi Derecelendirme Notunun Açıklanması


15.08.2014 Tarihinde Bankamız ile T.C. Hazine Müsteşarlığı Arasında İmzalandığını Duyurduğumuz İkraz Anlaşmasındaki Para Biriminin Avro Olarak Düzeltilmesi


T.C. Hazine Müsteşarlığı Arasında 23 Milyon USD Finansmana İlişkin İkraz Anlaşması


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Maddi Duran Varlık Satımı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının Atanması


Maddi Duran Varlık Satımı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonrası Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi


Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Belirlenmesi


Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili


Kar Dağıtım Tablosu


Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi


Olağan Genel Kurul Tutanağı


Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri


Maddi Duran Varlık Satımı


Maddi Duran Varlık Satımı


Maddi Duran Varlık Satımı


İslam Kalkınma Bankası'ndan Finansman Sağlanması


Maddi Duran Varlık Satımı


Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


Alman Kalkınma Bankası (KfW) İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


Avrupa Yatırım Bankası İle Kredi Anlaşmasının İmzalanması


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Web Adresi


Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye


Kayıtlı Sermaye Tavanı


Maddi Duran Varlık Satımı


Bankamız B Tipi Likit Yatırım Fonunun Tasfiyesi


Maddi Duran Varlık Satımı


Maddi Duran Varlık Satımı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Bankamız Ücretlendirme Komitesi Üyelerindeki Değişiklik


Maddi Duran Varlık Satış Yetkisi Verilmesi


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Denetim Komitesi Ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri


Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji


Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


KAR PAYI ÖDEME TARİHİ


2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI


Bankamız Ana Sözleşme Değişiklik Metni 'nin İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanması


Avrupa Yatırım Bankası İle Kredi Anlaşması İmzalanması


Bankamız B Tipi Likit Fonunun Tasfiyesine ilişkin Karar


Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


Ana Sözleşme Değişikliği Ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Genel Kurul Toplantısı Karalarının Tescili


Maddi Duran Varlık Satışı


Genel Kurul Toplantısı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


JBIC ile İmzalanan Kredi Anlaşması


Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi


Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi İle İlgili Bildirim


Aday Gösterme Komitesi ve Bağımsız Üyeler Hakkında


Genel Kurul Toplantı Çağrısı


Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi


Bankamız Paylarının İkinci Ulusal Pazar'a Alınması


Maddi duran varlık satışı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Maddi duran varlık satışı


Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklama


Derecelendirme Notu


(JBIC) İle Kaynak Temini Konusunda


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Esas Sözleşme


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Üyelerinin Seçimi


Avrupa Yatırım Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması


Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı


Maddi Duran Varlık Satışı


Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı


ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar


Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bankamız Ana Sözleşmesi 5 ve 10'uncu Maddelerinin Değişikliği İle İlgili İzin İşlemleri İçin Genel Müdürlük Makamının Yetkili Kılınması


Limak A.Ş. İle Kredi Sözleşmesi İmzalanması


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Yönetim Kurulu Başkan Vekili İle Genel Müdür Vekilinin Vekaletlerinin Devam Etmesine İlişkin Karar


Bankamız İştiraki Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Tasfiyesinin Başlatılmasının Şirket Yönetim Kuruluna Bildirilmesi


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2011 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannemesi Ekinde Verilen Gelir Tablosu


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2011 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannemesi Ekinde Verilen Gelir Tablosu


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Maddi Duran Varlık Satımı


Kredi Derecelendirme Notu


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Dünya Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması


Dünya Bankasından Kaynak Temini


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satış veya Kiralama Yetkisi Verilmesi


Maddi Duran Varlık Satışı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Özel Durum Açıklaması - Genel


Özel Durum Açıklaması - Genel


Kredi Anlaşması


Kredi Anlaşması


Avrupa Yatırım Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Nakit Kar Payı Dağıtımı


2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satışı


Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Maddi Duran Varlık Satışı


ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


Yabancı Kaynak Temini


Hatalı Yazılan Ünvanın Düzeltilmesi


Yönetim Kurulu Başkanlığı/Genel Müdürlük Makamının Boşalması ile Yerlerine Yapılan Vekaleten Atamaların Bildirilmesi


Aralık 2010 döneminde Konsolide Mali Tablo Düzenleneceğine dair açıklama


Yurtdişi Kaynak Teminine Ilişkin Görüşmelere Başlanilmasi


Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri


Kredi Derecelendirme Notu Teyidi


Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması


Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile İlgili Bildirim


Maddi Duran Varlık Satımı


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri


ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri


ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler


Dünya Bankası KOBİ-II Kredisi Aracı Banka Kredi Anlaşmaları


Kredi sözleşmesinin imzalanması


Kredi sözleşmesinin imzalanması


Maddi Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satış Kararı


Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim


AKKB Toptan Bankacılık Finansman Anlaşması


Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama


Dünya Bankası Kredi Anlaşması


Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama


Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması


Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama


Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim


Olağan Genel Kurul Kararları


Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı


Finansal Duran Varlık Satışı


Maddi Duran Varlık Satımı


Maddi Duran Varlık Satış Kararı


Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Bankamız 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


Bağımsız Denetim Şirketinin Bildirilmesi


ACISELSAN'daki Bankamız İştirak Payının Özelleştirme Kapsam Ve Programına Alınması


15 Adet Gayrimenkulün Satışa Çıkartılması


Denetim Kurulu Üyesinin İstifası


Denetim Kurulu


Denetim Kurulu Üyesinin İstifası


Bankamızın Görevlendirilmesi


APEKS Kredi Sözleşmesi


KARDEMİR A.Ş. Kredi Sözleşmesi


Maddi Duran Varlık Satımı


Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama


Bankamız Kredi Notunun Açıklanması


Yurtdışı Kaynak Temini


Basında Çıkan Haber


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


Maddi Duran Varlık Satışına İlişkin Karar


Mali Tablo Hakkında


Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması


Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hakkında Karar


Genel Müdür Yardımcısı Atanması


Genel Müdür Yardımcısının Görevden Ayrılması


Yurtdışı Kaynak Temini


569375