Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Basında Çıkan Haber
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Basında Çıkan Haber

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 09.12.2009 17:41:01
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Basında çıkan haber

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:19.11.2009 tarihli Referans Gazetesi'nde Bankamız hakkında "Genel Müdür istemedi, kamu bankası aracı kurumunu kapatıyor" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haberle ilgili açıklamamız aşağıdaki gibidir:
Bankamızca 28.09.2009 tarihinde yapılmış olan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere; Bankamız Yönetim Kurulu, 4456 sayılı Bankamız Kuruluş Kanunu'nun "İştirakler" başlıklı 21. Maddesinde "Banka payının %50'nin altında olması esastır. Bu oranın aşılması halinde aşan miktar aşım tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır" hükmünü de dikkate alarak Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin durumunu değerlendirmiş ve şirket faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının şirket yönetim kuruluna tavsiye edilmesi kararını almıştır.

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş yönetim kurulu, Bankamız tavsiyesine uyarak, şirket faaliyetlerinin 31.12.2009 tarihi itibariyle geçici olarak durdurulması yönünde karar almış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, Şirket faaliyetlerinin 31.12.2009 tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçici olarak durdurulmasına Seri: V, No:46 sayılı Tebliğ'in 61/F maddesi çerçevesinde onay vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3930