Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 10.11.2010 12:22:50
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
:Tel:   0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır.
Özet Bilgi:Maddi duran varlık satımı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

 

:

 

Çay, Kahve  Paketleme Fabrikası

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

 

:

 

İzmir/Torbalı Yüzölçümü l0739 m2

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

09/11/2010

 

Toplam Satış Bedeli

 

:

 

1.070.500,00 TL

 

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

 

:

 

0.67

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

 

:

 

0.08

 

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

 

:

 

2.49

 

Satış Koşulları

 

:

 

Peşin

 

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

 

:

 

11/11/2010

 

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

 

:

 

Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek

 

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

 

:

 

551.802,00 TL. kar 

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

 

:

 

Yönetim Kurulunca Daha Sonra Kararlaştırılacaktır.

 

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

-

 

Karşı Taraf

 

:

 

Çalışırlar Orman Ürünleri Tekstil İnşaat  İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

 

:

 

Alım İçin Teklif Veren

 

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

 

:

 

Piyasa Değeri Yaklaşımı

 

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

 

:

 

Düzenlenmiştir.

 

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

 

:

 

-

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

 

:

 

1.000.000,00 TL.

 

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

:

 

Gerçekleştirilmiştir.

 

 

EK AÇIKLAMALAR:

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

4118