Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız Kredi Notunun Açıklanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız Kredi Notunun Açıklanması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 14.12.2009 14:15:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Bankamız kredi notunun açıklanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Uluslararası kredi derecelendirme kurulusu Fitch Ratings 3 Aralık 2009 tarihinde Türkiye'nin kredi notlarını artırmasına paralel olarak Türk bankalarının kredi notlarını yeniden değerlendirmiş, bu kapsamda Bankamızın kredi notları da değişmiştir.Buna göre Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin BB eksi olan uzun vadeli yabancı para ve yerel para (TL) cinsinden kredi notları BB artı olarak artırılmış ve görünüm "durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa vadeli yabancı para ve TL cinsinden kredi notu B, uzun vadeli ulusal kredi notu AA artı (Tur) durağan, bireysel kredi notu D, destek notu 3 olarak teyit edilmiştir. Destek derecelendirme tabanı ise BB eksi'den BB artı olarak yükseltilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4011