Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 15.12.2010 11:47:23
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel:   0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır.
Özet Bilgi:Maddi duran varlık satışına çıkılması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız Yönetim Kurulu 14/12/2010 tarih ve 2010-23-10/328 sayılı Kararı ile; Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 9.259.292 TL. muhammen bedelli 17 adet muhtelif gayrimenkulün satışa çıkartılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin uygun olanlarının ise kiraya verilmelerinin temini amacıyla Genel Müdürlük Makamına yetki vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4106