Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Mali Tablo Hakkında
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Mali Tablo Hakkında

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 11.11.2009 18:17:52
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


T.KALKAINMA BANKASI A.Ş.
Telefon ve Faks No.:0-312-418 84 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:0-312-4182294
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Değil
Konu:Mali Tablo hk.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün KAP'dan 16.59 da yapmış olduğumuz mali tablo ve dipnotlara ilişkin bildirimde sehven dipnot ve ekleri yer almamıştır. Bildirim ekleri ile birlikte tekrar gönderilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
5032