Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 18.08.2010 14:12:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08 Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:
Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın finansal kuruluşu niteliğindeki ortaklıklarının her birinin aktif toplamlarının Bankamız aktif toplamı içindeki paylarının %1'in altında olması ve bu ortaklıklarımızın toplam aktif büyüklüğünün Bankamız aktif toplamının %5'inin aşmaması nedeniyle, "Bankaların Konsolide Finansal tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ" in 5 nci maddesinin 5 nci fıkrası hükmü çerçevesinde, Haziran 2010 dönemi için Bankamızca konsolide mali tablo düzenlenmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4092