Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile İlgili Bildirim
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile İlgili Bildirim

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 25.11.2010 10:56:16
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel:   0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır.
Özet Bilgi:Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile İlgili Bildirim

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamızın finansal kuruluşu niteliğindeki ortaklıklarının her birinin aktif toplamlarının Bankamız aktif toplamı içindeki paylarının % 1'in altında olması ve bu ortaklıklarımızın toplam aktif büyüklüğünün Bankamız aktif toplamının % 5'inin aşmaması nedeniyle, "Bankaların Konsolide Finansal tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ" in 5 nci maddesinin 5 nci fıkrası hükmü çerçevesinde, Eylül 2010 dönemi için Bankamızca konsolide mali tablo düzenlenmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3944