Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 25.12.2009 17:55:11
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : Güncelleme değildir.
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Ertelenmiş açıklama değildir.
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 17.11.2009


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Otel ve müştemilatı.
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Nevşehir-Gülşehir, 11.240 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.11.2009
Toplam Satış Bedeli : 1.100.000,00 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0,7
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,09
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 3
Satış Koşulları : Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 22.12.2009
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Gayrimenkulü nakde dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 842.739,58 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlenecektir
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : İstanbul - Kartal Belediye Başkanlığı
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İhale eden/İhaleye teklif veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa değeri yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 1.030.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Gerçekleştirilmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3957