Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kredi sözleşmesinin imzalanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Kredi sözleşmesinin imzalanması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 28.09.2010 14:38:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel:   0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır.
Özet Bilgi:Kredi sözleşmesinin imzalanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız ile ADACAMİ Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. arasında, şirketin yapacağı 28,80 MW gücündeki Hidro Elektrik santralinin finansmanı için Bankamızca tahsis edilen 34.000.000 EURO tutarındaki kredinin sözleşmesi imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4393