Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
KARDEMİR A.Ş. Kredi Sözleşmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ KARDEMİR A.Ş. Kredi Sözleşmesi

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [KRDMD, KRDMB, KRDMA] 28.12.2009 12:26:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:KARDEMİR A.Ş.
Kredi Sözleşmesi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin yapacağı 50 MW kurulu gücündeki enerji santralinin finansmanı için Bankamızca tahsis edilen 41.000.000.-USD tutarındaki kredinin sözleşmesi imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4864