Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası KOBİ-II Kredisi Aracı Banka Kredi Anlaşmaları
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Dünya Bankası KOBİ-II Kredisi Aracı Banka Kredi Anlaşmaları

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / 30.09.2010 12:18:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel:   0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır.
Özet Bilgi:Dünya Bankası KOBİ-II Kredisi Aracı Banka Kredi Anlaşmaları

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve bu çerçevede kalkınmalarını finanse etmek amacıyla, Dünya Bankası kaynaklarından KOBİ-II Projesi kapsamında Bankamızca temin edilen 100 milyon USD tutarındaki apeks kredisinin kullandırılmasına yönelik olarak ; Bankamız ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında 65 milyon USD tutarında ve Deniz Bank A.Ş. ile 35 milyon USD tutarında kredi anlaşmaları imzalanmıştır. Bu kredi anlaşmaları ile Bankamız adı geçen ticari bankaların "Kalkınma Kredisi" olarak uygun maliyet ve vade koşulları ile KOBİ'lere kredi kullandırmalarına imkan sağlamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4686