Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 09.10.2009 16:18:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10 
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Maddi Duran Varlık Satışına Çıkılması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamız mülkiyetinde bulunan, Nevşehir İli,Gülşehir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde kain tapuda 344 Ada, 1 Parselde kayıtlı tesisin ilan ve ihale yoluyla satışa çıkartılması, Genel Müdürlük Makamı'nın 09/10/2009 tarih ve 3524 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4300