Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 06.05.2010 14:27:28
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98
Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08 
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:-
Özet Bilgi:Bankamız 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi:06.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:01.01.2009-31.12.2009
Tarihi:24.05.2010
Saati:10.00
Adresi:Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA


GÜNDEM:
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT
24/05/2010 TARİHLİ
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine Denetim Kurulu'nca yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Dilek, Temenni ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4037