Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Müdür Yardımcısı Atanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Genel Müdür Yardımcısı Atanması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 07.12.2009 16:37:02
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi
:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Genel Müdür Yardımcısı Atanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:06/12/2009 tarih ve 27424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2209/11421 sayılı Kararla,açık bulunan Bankamız Genel Müdür Yardımcıliğına İrfan YAŞAR'ın atanması 4456 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4253